Administratie

Administratie

Een goede administratie voorkomt problemen. Bankafschriften, jaaropgaven, loonstroken, werkbriefjes, beschikkingen. U krijgt van alles gemaild en toegestuurd. Vaak moet u tijdig reageren om bijvoorbeeld ergens recht op te hebben. Of een rekening moet op tijd betaald worden. 

Organisaties die u helpen

Humanitas

Steunpunt Administratie